Đào tạo nghiệp vụ Đầu chủ tại Bất động sản Thiên Khôi

🤝Trên bàn đàm phán, vai trò của người Môi giới nói chung và người Đầu chủ nói riêng là điều tiết tâm lý, trạng thái và sự giao tiếp giữa các khách hàng. Họ đôi lúc cần xoa dịu những cái đầu nóng, đôi lúc cần “đốt lửa” tạo động lực cho đôi bên để tạo ra những giao dịch thành công. Họ chính là những người đàm phán xuất sắc.
Để không ngừng nâng cao nghiệp vụ của các Đầu chủ, Tập đoàn Thiên Khôi luôn chú trọng và liên tục tổ chức các buổi đào tạo do chính Chủ tịch Nguyễn Thành Dũng cùng các chuyên gia chia sẻ.
📌Bên cạnh đó, Tập đoàn Thiên Khôi cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ gồm: Đào tạo Học viên, đào tạo Chuyên sâu, đào tạo Lãnh đạo để không ngừng nâng cao văn hóa và chuyên môn của tất cả nhân sự Tập đoàn.
🌺Làm Môi giới, tới Thiên Khôi🌺

Tin Liên Quan